Българска православна църква

Българска църква в сърцето на Европа

Българската православна църква в Унгария е най-старата църковна общност зад граница, чий­то будапещенски център е първото седалище на Западнo- и Средноевропейската епархия на Бъл­гарската православна църква.

Българският православен храм „Св. св. Кирил и Методий“ е построен през 1932 г. от дарения на българите в Унгария, по проект на известния унгарски архитект Аладар Аркаи. Храмът е издър­жан в традициите на славяно-византийския стил. Единствен по рода си, той обогатява архитектур­но унгарската столица. За българите в Унгария храмът е средище на духовен и религиозен живот. Пострадал по време на Втората световна вой­на, храмът загубва прекрасните си стъклописи. Години наред той е едно от най-важните места не само в религиозния, а и в културния живот на българите в Унгария.

От 1930-те години до 50-те години на миналия век, когато още не е бил по­строен Българският културен дом, храмът е място на взаимното разбирателство, традиции, опаз­ване на българския език и вяра. Стогодишният юбилей на българската православна църква в Ун­гария е отпразнуван през 2016 година в Българ­ския православен храм „Св. св. Кирил и Методий“, където Негово светейшество Неофит, Патриарх български, отслужи тържествените литургии.