Организации

 • Преглед

 • Дружество на българите в Унгария

  По инициатива на градинаря Лазар Иванов от Тетевен, на 27 юли 1914 година организационен комитет от 17 души единодушно приема идеята за основаване на Дружеството и решава да пусне подписка за събиране на членове с цел – на 2 август, Илинден, да свика общо събрание. Само за 6 дни Лазар Иванов събира 170 души, които даряват сумата от 4345 златни корони.

 • Български културен дом

  Седалището на Дружеството на българите в Унгария, Българският културен дом, е важно място за обществен живот, култура и забавление. Той е най-важното средище на общността. Място, където поколение след поколение се наследяват традиции и обичаи. Изграден е с даренията на 445 градинарски семейства и отваря врати на 9 септември 1957 година. През 1982 година сградата е разширена с хотелска част и ресторант, с цел да бъде осигурена финансова независимост на Дружеството на българите в Унгария. Българският културен дом е притегателен център за разнообразни прояви.

 • Български самоуправления

 • Българска православна църква

  Българската православна църква в Унгария е най-старата църковна общност зад граница, чийто будапещенски център е първото седалище на Западнo- и Средноевропейската епархия на Българската православна църква. Българският православен храм „Св. св. Кирил и Методий“ е построен през 1932 г. от дарения на българите в Унгария, по проект на известния унгарски архитект Аладар Аркаи. Храмът е издържан в традициите на славяно-византийския стил.

 • Българско младежко дружество

  Българското младежко дружество е основано на 17 юли 1997 година в град Будапеща, от младежи с български произход. Основателите на дружеството – като се има в предвид, че в живота на българите в Унгария е липсвала такава организация, която да огранизира предимно живота на младежите – като основна цел на дружеството са избрали организиране и координация на културния и обществен живот на българските младежи в Унгария, както и запознаване и разпространяване на българската култура и традиции сред младежите. Българското младежко дружество и до днес е единствената българска младежка организация в Унгария.

 • Българско културно-просветно ООД с идеална цел

 • Фондация Про скола булгарика

  Фондация “Про скола булгарика” е създадена през 1994 г. в Будапеща с цел да подпомага дейността на българското училище в Будапеща и да организира програми и дейности за деца и младежи от български произход в Унгария. Фондацията организира и подпомага детски лагери (в България и Унгария), конкурси за деца, подпомага издаването на български книги или издава такива, присъжда стипендии за средношколци и студенти от български произход, които работят за българската общност в Унгария.

 • Български застъпник в Унгарския парламент

  Български застъпник в Унгарския парламент

 • 1