Български културен, документационен и информационен център

Българският културен, документационен и информационен център започва своята дейност на 1 юли 2011 г. Центърът отговаря за културния живот на общността, организира изложби, концерти, гостувания на бележити творци от България. Една от важните му задачи е поддържането и обогатяването на библиотеката с книги на български език. Центърът разполага с двуезична дигитална база, съхраняваща информация за историята и културния живот на общността. По този начин спомага за тяхното разпространение в по-широк кръг. Българският културен, документационен и информационен център допринася за обмяната на информацията между българските организации и самоуправленията в Унгария, художествените формации и българските творци в общността.