Институции на Българското републиканско самоуправление

 • Преглед

 • Администрация на Българското републиканско самоуправление

  Администрацията на Българското републиканско самоуправление е бюджетен орган, основан от Българското републиканско самоуправление през 2009 г.

 • Българска двуезична малцинствена детска градина

  На 1 февруари 2008 година Българското републиканско самоуправление основава Българската двуезична детска градина. Стремежът е да бъде създаден емоционален комфорт за най-малките и вземайки под внимание техните езикови умения, да бъде постигната по-пълноценна комуникация на двата езика.

 • Българско училище за роден език

  През учебната 2004-2005 година Българското републиканско самоуправление създава Българско училище за роден език, което в момента е единственият продължител на образователните традиции на българите в Унгария.

 • Български културен, документационен и информационен център

  Българският културен, документационен и информационен център започва своята дейност на 1 юли 2011 г. Центърът отговаря за културния живот на общността, организира изложби, концерти, гостувания на бележити творци от България. Една от важните му задачи е поддържането и обогатяването на библиотеката с книги на български език.

 • Изследователски институт на българите в Унгария

  През 2016 г. е основан Изследователският институт на българите в Унгария. Неговата задача е да изследва и събира материали за миналото и настоящето на българската общност в Унгария. Главната цел на институцията е да издирва, преработва, систематизира, дигитализира и съхранява българските архиви в Унгария.

 • 1