Администрация на Българското републиканско самоуправление

Администрацията на Българското републиканско самоуправление е бюджетен орган, основан от Българското републиканско самоуправление през 2009 г.

 

Неговата задача е:

  • да обслужва организационно, технически и административно изборния орган, осигурявайки неговото функциониране,
  • да предоставя информация и административна помощ на представителите на БРС, комисиите, както и в работата на изборния орган, 
  • да сътрудничи при изготвяне на писмените предложения на изборното тяло и комисиите, 
  • да изпълнява решенията на БРС и на комисиите,
  • да обслужва задачите по стопанисването в БРС.