Българско републиканско самоуправление

 

На 4 ноември 2019 г. Българското републиканско самоуправление проведе своето учредително заседание. Беше избрано следното ръководство:

 • д-р Данчо Димитров Мусев – председател
 • Драгета Белошинов – заместник-председател
 • Габриела Хаджикостова – заместник-председател
 • Иван Караилиев – заместник-председател
 • Димитранка Димитрова Мишколци – заместник-председател

Членове:

 • Алекси Андонов
 • Петер Енчев Байчев
 • д-р Димитър Михай Иринков
 • Начо Фико
 • Милан Киров
 • Никола Кушев
 • Димитър Танев
 • Йордан Христов Тютюнков
 • Янош Иванов Вълчев
 • Иванка Иванова Владова

На учредителното заседание бяха избрани и следните комисии на БРС.

Финансова комисия: Алекси Андонов, Димитър Танев, Иванка Иванова Владова

Комисия по култура, образование и медии: Драгета Белошинов, Начо Фико, Габриела Хаджикостова, Димитранка Димитрова Мишколци, Йордан Христов Тютюнков

Комисия за координация и работа с провинциалние самоуправления: Иван Караилиев, Никола Кушев, Янош Иванов Вълчев

Българското републиканско самоуправление действа в тясно сътрудничество с Дружеството на българите в Унгария, което е най-значимата цивилна организация на българите в Унгария. Самоуправлението смята за своя задача организирането на културните мероприятия, на гостуванията на артисти от България, както и да подкрепя, съобразно възможностите си, основните български организации, културни формации и артисти в Унгария (Малко театро, Росица, Янтра, Мартеница, Зорница, както и провинциалните самоуправления).

Издателска дейност

БРС издава месечно в. “Български вести”, който през 2014 г. бе напълно обновен (изданието излиза в увеличен обем, 1275 адреса, поемайки всички разноски по него. БРС издава и българо-унгарското списание за култура и обществен живот “Хемус”, годишно излиза от печат “Български календар”, както и други книги, които самоуправлението издава или подпомага.

Всяко лято, съвместно с Българското младежко дружество и Българското самоуправление в Шопрон, БРС организира едноседмичен фолклорен и езиков лагер за български и унгарски младежи от цялата страна (ок. 80 души).

Благодарение на дотациите от държавния бюджет БРС издържа Българско културно-просветно сдружение (с идеална цел), което стопанисва и организира основните дейности в Българския културен дом.

Длъжностно лице по защита на данните

д-р Тамаш Имре Мохачи
e-mail:dr.mohacsytamas@bul.hu

 

TÁMOGATÓK

A Bolgár Országos Önkormányzat rendezvényeit, kiadványait és táborait támogatja:

 • Március 3., Bulgária nemzeti ünnepe

 • Haemus bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat kiadása

 • A Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola pedagógusai részére történő továbbképzés Bulgáriában